Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Fakultní nemocnice Olomouc vybuduje nový onkologický pavilon

Olomouc

Lepší dostupnost moderní léčby pro onkologické pacienty, vyšší kapacita ambulantní péče v odpovídajících prostorách a zbrusu nový potřebný chemostacionář. To jsou hlavní přínosy nového pavilonu Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, který největší zdravotnické zařízení na střední Moravě postaví jako objekt navazující na stávající ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky (budova P3) v jižní části svého areálu. Na stavbu s předpokládanou cenou 325 milionů korun bez DPH přispěje Evropská unie prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR částkou v celkové výši 217,9 milionu korun. Hotovo by mělo být na přelomu let 2025 a 2026. Nový onkologický pavilon, jenž ponese označení P4, bude se sousedním ambulantním pavilonem Hemato-onkologické kliniky (P3) propojen spojovacími mosty. „Půjde o šestipodlažní budovu, přičemž nejvyšší ustupující podlaží bude sloužit zejména jako strojovna vzduchotechniky a chlazení. Počítá se samozřejmě i s moderními ‚zelenými‘ prvky, střecha objektu bude plochá, vegetační, s rozchodníkovými koberci. Fotovoltaika s výkonem 85,1 kilowatt-peaku (kWp) bude mít panely zavěšené na jižní fasádě, což je vůbec první taková konstrukce v naší nemocnici, dále na střeše a také na přístřešcích nad parkovacími místy. Součástí stavby je rovněž nové parkoviště s kapacitou 134 míst, z toho 8 pro elektroauta, dále rekonstrukce a prodloužení přístupové komunikace ve směru od parkoviště u Neurologické kliniky a současně dojde k propojení se stávající komunikací před Dětskou klinikou,“ popisuje chystané stavební proměny jižní části nemocničního areálu nad Brněnskou ulicí vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček. Modernizace a zkapacitnění zázemí pro onkologickou péči je jednou z priorit vedení Fakultní nemocnice Olomouc. „Všichni bohužel víme, že nádorových onemocnění v naší společnosti stále přibývá a jejich léčba je velmi závislá na odpovídajících podmínkách, včetně komfortního a moderního prostředí. K tomu by měl významně přispět právě nový pavilon a já věřím, že v kombinaci s vysokou odborností a humanitou našeho personálu a za pomoci nejnovějších poznatků lékařské vědy zde napíšeme co nejvíce lidských příběhů se šťastným koncem,“ vítá novou investici s evropskou podporou ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.      

Kategorie :

Olomouc

Sdílejte :