Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Televizní studio ZZIP, s.r.o.

OK magazín 11.6.2024

Olomoucký kraj

Obsah videa

ZPRÁVY
Vesnice roku Olomouckého kraje
Nové značení cyklotras

Odpovědnost za kvalitu obsahu

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.