Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Televizní studio ZZIP, s.r.o.

OK magazín 18.6.2024

Olomoucký kraj

Obsah videa

ZPRÁVY
Zvelebená zahrada pro seniory
Zahradní železnice ve Střížově
Hejtman ocenil dárce krve Zlatým křížem

Odpovědnost za kvalitu obsahu

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.