Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Televizní studio ZZIP, s.r.o.

OK magazín – 2.7.2024

Olomoucký kraj

Obsah videa

Nová silnice mezi Žulovou a Starou Červenou Vodou
Jaká bude turistická sezóna?

Odpovědnost za kvalitu obsahu

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.