Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Televizní studio ZZIP, s.r.o.

OK magazín 25.6.2024

Olomoucký kraj

Obsah videa

Jaká bude turistická sezóna?
Soutěž odlož mobil zná vítěze

Odpovědnost za kvalitu obsahu

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.