Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Televizní studio ZZIP, s.r.o.

OK magazín 9.7.2024

Olomoucký kraj

Obsah videa

Slavný Mánesův obraz se vrátil do Čech pod Kosířem
Novinky pro letošní turistickou sezónu

Odpovědnost za kvalitu obsahu

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.