Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Olomoucký týdeník ( MIK – 1483 ) 2.7.2024

Olomouc

Obsah videa

ZPRÁVY
Oprava podchodu zavře tramvajovou trať
OK- Klíčový projekt rozvoje školství za 140 milionů
Zázračná operace ve FN
Nová aplikace Datel
Vyberte jméno pro dívku z pravěku
Nemocnice postaví nový onkologický pavilon
Tip na výlet – Šatlava v Uničově
KULTURA
Trienále středoevropského umění
Pozvánka na festival Pohoda u Trojice
SPORT
OK – Mažoretky Bohunky jsou nejlepší v republice

Odpovědnost za kvalitu obsahu

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.