Programové prohlášení: nové byty, živá kultura, chytré i bezpečné město a konec plýtvání

« zpět
01.02.2019 / 13:12

Tak, jak avizovala, přijala na konci ledna Rada města Olomouce programové prohlášení pro období 2018 – 2022. Dokument ve třinácti kapitolách shrnuje zásadní směry a cíle, kterých chce rada dosáhnout. Na tiskové konferenci je představil primátor Mirek Žbánek a jeho šest náměstků.

Už v preambuli programového prohlášení říká Rada města Olomouce, že bude město směřovat „mezi vyspělé moderní, rozvíjející se evropské metropole s vysokou kvalitou života, současně ale s ohledem na snižování zadluženosti města a omezené finanční zdroje“. Racionální hospodaření a řízení města je proto i leitmotivem programového prohlášení. O plánech v oblasti hospodaření a investic hovořil primátor Mirek Žbánek. „Chceme hospodařit rozumně a podle jasně stanovených priorit, nikoliv řešit náhodně ad hoc jednotlivé případy. Proto co nejdříve připravíme jak dlouhodobý investiční plán města, tak také dlouhodobou strategii nakládání s městským nemovitým majetkem a s pozemky,“ uvedl primátor Žbánek.

http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/23530

220-pp