Reference

Součástí naší práce je také klasická zakázková tvorba. Našimi partnery jsou hlavně velké a silné komerční subjekty. V minulosti jsme například realizovali zakázky pro Burzu cenných papírů Praha, CS Cabot, s.r.o., Interchemia, Janssen, Lázně Slatinice, MILO Olomouc, Solné Mlýny Olomouc, Monitor EMI, World Monument Fund a mnoho dalších.

V létě 1996 odvysílala několikrát Česká televize náš dvanáctidílný seriál o japonské ekonomice, který byl vyroben ve spolupráci s Nadací Občanského Fóra v Praze a se Sasakawa Peace Foundation v Tokiu. Tento seriál byl odvysílán také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Litvě.

Ve spolupráci s programem „PHARE“ Evropské Unie a odborem sociální prevence a soc. právní ochrany mládeže Okresního úřadu Olomouc vznikly filmy „Gambleři“, „Šikana“, „Romové“, které byly distribuovány ve spolupráci s Okresními úřady a školami.

Pro potřeby města Olomouc jsme vyrobili dokument o zařazení Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO.

V rámci spolupráce s Nadací Bezpečná Olomouc jsme natočili několik dokumentů o Policii ČR, Městské policii a prevenci kriminality se zaměřením na mládež.

V září 2003 jsme ve spolupráci se zahraničním oddělením Magistrátu města Olomouce natočili a vyrobili 20-ti minutový snímek o veenendaalsko-olomouckém partnerství, včetně zachycení oslav desetiletého výročí partnerství, které se konalo za účasti delegace Nizozemců v Olomouci.

V součinnosti s odborem služeb a zdravotnictví Magistrátu města Olomouce jsme natočili filmový dokument s názvem Bezbariérová Olomouc, ve spolupráci s Výstavištěm Flora v r. 2008 dokument Rozkvetlé půlstoletí, dokument AIRMED v r. 2008, pořad Kácení aleje ve Smetanových sadech v r. 2009, v r. 2012 dokumenty pro Vlastivědné muzeum, v r. 2014 Výročí 100let radnice Prostějov, pro Ol. kraj Dějiny v pohodě, v r. 2015 Rekonstrukce pavilonu A na Floře, Výročí 25 let ZZS Olomouc, zakázku Územní plán Olomouc a další.

Televizní studio, ve kterém pracuje 7 zaměstnanců, vyprodukuje ročně až 2 000 zpravodajských příspěvků